Herritarren Saint Kits eta Nevis Eskakizunak

Herritarren Saint Kits eta Nevis Eskakizunak

ESKAKIZUNAK

Herritarren aukera izateko, higiezinen aukeraren arabera, gobernuak eskatzen die eskatzaileei, ofizialki onartutako higiezinetan inbertsioa egin dezaten gutxienez 400,000 dolarreko balioa dutenak, gehi gobernuaren tasak eta gainerako tasak eta zergak ordaintzea. Aukera honen aplikazio prozedurak higiezinak erostea dakarrelako, prozesatzeko denbora luzatu dezake aukeratutako ondasunaren arabera. Higiezinak erosketa egin eta 5 urtera berriro saldu ahal izango dira, eta baliteke hurrengo eroslea ez izatea herritartasunerako. Onartutako higiezinen garapenen zerrenda argitaratua dago Onetsitako higiezinen atalean

SIDF aukeraren arabera, herritarrak eskuratzeak Sugar Industry Diversification Fundazioari egin behar dio ekarpena.